Sürdürülebilir Enerji

Sürdürülebilir enerji, doğal kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada enerji üretimini ve tüketimini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir kavramdır. Sürdürülebilir enerji kaynakları, çevreye zarar vermeden ve gelecek nesillerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yenilenebilir olan kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerji gibi çeşitli alternatifler bulunur. Sürdürülebilir enerji kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadelede, enerji güvencesinin sağlanmasında ve enerjiye erişimde küresel düzeyde önemli bir rol oynamaktadır. Bu açıdan, sürdürülebilir enerji konusu, çevre bilinci ve enerji politikaları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Başa dön tuşu